English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Абонирайте се за нашите нови предложения

VM - Featured products

Изживейте мечтите си с нас!
 1. Резервация – Ръководителят на групата резервира избраната туристическа програма по телефона, писмено или лично в офиса на ТА”Солимо”. Датите за провеждане на екскурзията се съгласуват окончателно със служител на агенцията. Препоръчваме Ви да резервирате възможно по-рано
 2. Договорни отношения – За да се счита пътуването потвърдено е необходимо организатора на групата или индивидуалния турист да сключи договор и да внесе депозит в размер на 30% от цената на съответната екскурзия за чужбина, и  за България в срок който се съгласува за всяка група поотделно със служител на агенцията.
 3. Заплащане – Извършва се съгласно подписан договор с организатора на групата, с всички законни платежни средства. Вноските се съгласуват между служител на агенцията и организатора на групата или индивидуалния турист и се фиксира в договора.
 4. Застраховка – На всички участници в групата се прави застраховка, която е в сила по време на пътуването извън България. Застраховката не покрива: професионални и хрончни заболявания, обстоятелства предшестващи заболяването, стоматологични услуги и натравяния от алкохол и психотропни вещвества.
 5. Срокове – Нарушаването им от отделен турист или от цялата група се счита за отказ от пътуването на туриста или цялата група. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването. Неявяването на сборния пункт, се счита също за отказ от пътуването. Неустойките, които се удържат от пълната сума за пътуването в случай на отказ, независимо от причините са както следва:
  • до 30 дни преди пътуването – депозитът;
  • от 29 до 20 дни преди пътуването – 50% ;
  • от 19 до 10 дни преди пътуването – 80% ;
  • след този срок суми не се възстановяват.
 6. Отговорности :
  • Агенцията носи отговорност за качеството на всички услуги включени в програмата;
  • Агенцията не носи отговорност в следните случаи:
   • при промяна на програмата, поради забавяне на гранични пунктове. транспортни произшествия и други извънредни обстоятелства.
   • при самоволно отклонение на туристи от групата.
   • при изпълнението на туристическата програма не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват суми за неконсумираните услуги.
    При отпътуване за друг град или място, закъснели туристи се изчакват до 30 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. Закъснелите туристи над 30 минути при тръгване от България за чужбина също догонват групата за своя сметка. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани
   • при откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите
   • при рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване
   • при неспазване от страна на туристите на законите на съответната държава, независимо дали са запознати с тях или не
   • при хулигански прояви, инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения и на трети лица от страна на туристите. В тези случаи групата или отделният турист носи пълна материална отговорност, която се установява на място. Евентуални щети се компенсират в срок, посочен от съответния собственик или институця, в момента на установяването на щетата
   • при усложнения вследствие на независещи от Агенцията обстоятелства.
 7. Транспорт :
  • екскурзиите се провеждат с лицензирани и категоризирани от Министерство на транспорта автобуси
  • с групата пътуват служебно организатори, чийто брой се уточнява с представител на ТА”Солимо”.
 8. Необходими документи :
  • общо задължително условие за пътуване в чужбина е наличието на валиден паспорт / най-малко 6 месеца след датата на тръгване /
  • за деца под 18 години, които пътуват сами или с единия от родителите се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина.
  • за ученици – съгласно изискванията на Министерство на образованието и науката.
  • Валидност на цените и минимален брой туристи – цените на екскурзиите са изчислени към 31.12.2017 г при фиксинг на лева към еврото 1.95583. ТА”Солимо” си запазва правото за корекции в цените при чувствителна девалвация на лева спрямо еврото, при голяма промяна в цените на горивото или  промени, свързани с провежданата екскурзия  след 31.12.2017 г в други държави / пътни такси, входни такси, туристичеки такси и др./.Екскурзиите се провеждат при определен минимален брой туристи, който е посочен към всяка програма. Агенцията си запазва правото да анулира пътуване в случай на липса на определен минимум от туристи за осъществяване на пътуването. В този случай агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.